70 år av Guds nåd och hjälp!

 
Tekst nedan...
og flere billeder

70 år!

Så nådde jag runt det vassa hörnet! Det är inte utan en stor tacksamhet till Gud som lät mig uppleva detta. Hur många gånger under resans gång, har det inte sett annorlunda ut? Det började för 70 år sedan med en svår förlossning som höll på att kosta både mig och min mor livet Vi fick visstas en tid på lasarettet men kom sedan hem till en överlycklig far i Löttorp. Församlingen bad för oss, så jag må tacka dem för livet men framför allt Gud som hjälpte mig igenom den första dagarna och månaderna av kris.

Efter detta har jag fått kämpa med kroppslig svaghet hela livet men Gud har hjälp mig igenom allt. Jag har fått bjuda till, men utan Guds kraft och ingripande i de många sjukdomskriserna hade jag varit uträknad för länge sedan. Därför blev det en tacksägelsens dag till Gud för Hans trofasthet och omsorg att passera 70 års gränsen. Äran tillhör Honom fullt och helt!

Marie och jag tog en tur till Prag i dagarna 3 med centrum på själva dagen. Det blev en solskensdag, då Gud ändrade på vädret som Han så ofta gjort som svar på bön i livet. När vi kom hem stod en  flott blomma från Pilgrimsfolket och väntade. Så flög vi vidare till Stockholm, där jag blev uppvaktad med hela 9 tårtor !!! Jag fick också blommor och en bibel och sång och tal bland dessa våra kära vänner. Härligt att få predika där!

En mängd kort, brev, mail och samtal löpte också in. Innan vi reste hade vi besök av barn, barnbarn och barnbarns barn från Orø som gjorde mig stor glädje. Och bäst av allt var oldebarnet på 4 år, Viktorias hälsning. Hun hade klippt, ritat och klistrat till sin oldefar på barndaghemmet. Och hör nu: När de frågade henne vad hennes oldefar tyckte om, så svarade hun:  Min oldefar älskar Jesus!!!  Den bästa komplimang jag någonsin har fått!

Ja vänner, livet går vidare med sommarens alla  tältmöten med ny nåd och kraft från Gud. Att få tjäna Honom under alla våra livsdagar ger  mening åt livet. Att få bli någon till hjälp är det bästa som kan ske! Snart är vi hemma hos Jesus och striden avblåses, må då uppgiften Han anförtrott oss vara fullbordad.