Stig Andreasson talar om:
Katolsk kontra evangelikal kristendom
i 5 program.

Lyssna på dessa budskap från denne missionär som varit verksam i Frankrike i mer än 50 år!

 Nr.1. Trons Grundval.


Nr. 2. Kyrkan


Nr. 3. Försoningen


Nr.4. Frälsningens väg


Nr. 5. Kyrkohistoria