Blodmåne? Läs texten under min bild av månen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blodmåne?

 


Under min livstid har jag fått se både solen vändas i mörker och månen i blod vid några tillfällen, nu senast den 28 Sept. 2015. För oss som är vana vid att Herren låter sin sol lysa över både onda och goda och vant oss så till pass vid detta,  blir  dessa naturfenomen en utmaning. Vad skall man lägga i det? Helst inte för mycket och helst inte for lite! Man kan lätt börja att spekulera och hamna i orimligheter som inte har någon grund i verkligheten.

Vi vet att när Jesus blev född, ledde en stjärna de vise männen fram till krubban. Men Jesusbarnet där i krubban är långt mer  än vad någon stjärna någonsin har varit och kan vara. Skaparen är alltid mer än skapelsen! Han som lät sig födas in i vårt släkte är den klara morgonstjärnan med evig lyskraft. som fortsätter att lysa när varje stjärna slocknat.  Han är Guds enfödde Son, Messias Herren!  I det nya Jerusalem finns varken sol eller måne, men dess ljus är Lammet! Där är det fullständigt ljust, men redan här och nu i tiden vill Han - Jesus Kristus, som är det sanna Ljuset, som kom i världen,  lysa upp varje människas inre med sin förvandlande och frälsande härlighet. Detta sker genom att vi vänder oss till Honom och öppnar upp för Honom av allt vårt hjärta.

På Golgata kom över hela landet ett mörker vid sjätte timmen som varade ända till den nionde timmen, i det att solen miste sin kraft. Men där vid den nionde timmen, då Jesus utropar: Det är fullbordat; bröt ljuset åter fram i sin fulla kraft. Men det är klart att dessa solstrålar som nu på nytt strålade fram,  är inget i jämförelse med den lyskraften som strålar ut från Jesu fullbordade försoningsverk där på Golgata som kommer att lysa i all evighet!

Som barn var jag med om en total solförmörkelse 1954. Den glömmer jag aldrig! Vi satt ute i trädgården med det sotade glas min far hade sotat ner för att skydda våra ögon från solens stålar. Vi hade blivit varnade för ögonskador, så vi tog detta på högsta alvar. Och så gick tiden och det verkade som om det inte hända något som helst. Men plötsligt blev det mörkare och mörkare och solen försvann och fåglarna upphörde att sjunga, så allt blev kusligt mörkt och tyst, tills solen åter efter lång tid kom fram och började lysa på oss igen.

I Romarbrevet Kap. 1, talas det om hur just detta kan upplevas bland människor och i en människas liv. Deras oförståndiga hjärtan har blivit förmörkade, de har tagit sig till att tjäna och dyrka det skapade framför Skaparen. Detta leder alltid  obönhörligt till mörker! Om ljuset du har i dig är mörker, hur djupt bliver inte då ditt mörker; sa Jesus.  Men man kan få det ljust igen, genom att vända på tingen eller rättare sagt omvända sig till Herren. Söken först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall allt det andra tillfalla er; sa Jesus, också. Skaparen först, det skapade i andra hand,  är ordningen!

Man far idag runt i en rymdstation 40 mil upp i rymden och imponerar på hela världen, och tror sig veta allt. Nog var det väl en större bedrift att ta sig fram och tillbaka till månen. Men också det är ju inget i jämförelse med vad Gud har tagit sig för, nämligen att föra den frälsta skaran genom hela skapelsen, förbi  planeter och stjärnor och galaxer hem till himlen! Halleluja! Jesus kommer själv för att hämta dem som hör Honom till och vi får ryckas Honom till mötes på skyn, för att för alltid få vara hos Herren! Gravarna öppnas, de döda står upp och vi förvandlas i ett ögonblick och hemfärden är ett faktum! Hela vårt hopp är satt till denne JESUS som vann oss åt Gud med sitt blod på Golgata kors!

Nu står det i Apostlagärningarna kap.2 att solen skall vändas i mörker och månen i blod förrän Herrens dag kommer, den stora och härliga. Det står också vidare att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst! Det är denna enorma möjlighet vi alla har, att bli frästa och få våra namn skrivna i livets bok i himlen, med rätt att få gå in i staden genom dess portar och få vara tillsammans med denne underbare JESUS i all evighet. Hans Namn borgar för detta!  Han, den ende som frälsar! Så tag emot Honom nu också du, medan nådens tid ännu finnes. För snart hörs den sista basunens ljud - och JESUS kommer!