Tekstboks: Klik dig frem på teksterne:
Johny Noer:
1. Tegningerne
2. Allahs vrede eller
    Israels Guds harme
3. Islam tramper på
    korset
4. Danmarks fjeder
5. Sammenstødet
6. Ytringsfrihed
7. Når afgrunden
    åbner sig
8. Velkommen i
    klubben
9. Konfliktens dybeste      orsag
Moses Hansen:
Inden det bliver forsent
Yngve Stenfelt:
Aktuelt
Psalm 46
 
 
 
 
 
 
 
 

Mohammed-krisen

TEGNINGERNE

Danmark har været ude i sin værste krise siden anden verdenskrig. Islam har fremvist sit virkelige ansigt.

Islam er en antikristelig religion hvor man ser Jesus som en profet men ikke som Guds enbårne Søn.

Islam betyder underkastelse (under Allah), kristendom er derimod at af fri vilje følge efter Jesus.

Du kan læse hvad Johny Noer og Moses Hansen skriver om disse alvorlige ting gennem at klike dig frem på siderne.

Du kan også læse min kommentar på Aktuelt-siden.

Og ikke mindst: Læs psalm 46 som været os til usigelig hjælp under disse mørke og frygtelige dage.
 

I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne, om de er af Gud; thi mange falske profeter er draget ud i verden.  Derpå kan I kende Guds Ånd: enhver ånd, der bekender, at Jesus er Kristus, kommen i kødet, er af Gud. Og enhver ånd, der ikke bekender Jesus, er ikke af Gud; men dette er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. Børnlille, I er af Gud, og I har sejret over dem, fordi han, der er i jer, er større end han, der er i verden. De er af verden; derfor taler de af verden, og verden hører dem. Vi er af Gud. Den, som kender Gud, hører os; den, som ikke er af Gud, hører os ikke. Derpå kender vi sandhedens Ånd og vildfarelsens ånd. (1Joh. brev. 4: 1-6)