Ægtepagt af Guds nåde.

”Fandt man en hustru, fandt man lykken og modtog nåde fra Herren.” (Ord. 18:22)

”Hus og gods er arv efter fædre, en forstandig hustru er fra Herren.” (Ord. 19:14)

 

Når Guds Ord taler så klart om disse ting, så er det ikke kun fordi vi skal kunne holde gode bryllupstaler men i disse verser ligger en dyb hemmelighed som her åbenbares og kan føres ud i livet.

 

Vi lever på samme måde i dag som i Noas dage. Jesus sagde: ”Som de levede i dagene før syndfloden: de åd og drak, tog til ægte og gav til ægte lige til den dag, da Noa gik ind i arken,

og de ænsede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort – sådan skal det også gå ved Menneskesønnens komme.” (Matt. 24: 38-39)

 

Som vi ser så tog de og gav til ægte. Den som går ud på den åbne marken og tager for sig af det som der tilbydes kommer fejl. Når man tager eller gir uden at involvere Herren så udebliver lykken og man kommer aldrig ind på nådens område hvor Herren gir.

 

For at opleve Guds nåde på dette område gælder det om at som på alle andre af livets områder at komme frem til nådens trone. Nådens trone er den trone som Gud har rejst, hvor Han møder vore behov på forskellige måder ikke på grund af vores fortjeneste men efter sin store barmhjertighed. Det er den trone hvor Jesus tjener os fra den himmelske verden, hvor Han sider ved Faderens højre side som ypperstepræst efter sin Golgatasejren og går i forbøn for os. Det er til Ham tingene må remitteres, hvor Han fører dem videre lige ind i Faderens hjerte.

 

”Thi vi har ikke en ypperstepræst, som ikke kan have medlidenhed med vore skrøbeligheder, men en som været fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os derfor med frimodighed træde frem for nådens trone for at få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.” (Hebr. 4: 15-16)

 

Selv har jeg prøvet denne åbne vej og fået et vidunderligt bønnesvar. Jeg bad i 20 år, som nogen af jer ved. Når jeg fortalte en broder dette så sagde han: ” Så længe kan jeg ikke vente!” Nej men du er nød til at vente så længe at du finner ind til hvilen i Gud - der hvor Gud afgør sagen. Der hvor du kommer ind i den hvile, at vil Gud at du skal have en kone så er det godt men vil Gud ikke så er også dette godt. Han ser langsigtet og tager med alt i sin beregning meden du ser kun det kortsigte her og nu og Han ved hvad som er bedst for dig. Guds hjælp kommer altid i rette tid medens det vi tager for os kommer vid fejl tidspunkt.

 

En ægtepagt hvor vi er Guds gave til hinanden er en Edens have hor Gud vandrer iblandt os hver dag og fører til himmelske tilstande – der hvor Guds vilje sker. Derimod selvtægt, hvor du tager for dig efter kødets og øjernes lyst, fører til uddrivelse fra Guds plan med dit liv og fører dig ind i en forbandelse af jorden hvor du med møje kommer til at slide i det i alle dine livsdage.

 

Unge ven og i andre som står i dette valg, jeg vil råbe ud til dig: ”Men søg først Guds rige og Hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift” (Matt: 6:33) Gud må komme først i dit liv! Alt andet er et mistag!

 

Og du som allerede har gjort dit livs mistag, hvad så? Jeg har en hilsen til dig fra JESUS! Du må komme til erkendelse af at det var et mistag når du tog sagen i egen hånd. Ikke bare en teoretisk bekendelse af dette som kun berør på det ydre plan, nej en hjertets omvendelse må til hvor du får

fat i Ham som elsker sandhed i hjertets løndom og lær dig sin visdom på hjertedybet. Husk på, at det må begynde ikke med din ægtefælle, men med dig. Gud vil gøre en dybere forvandling med dig hvor Guds vilje kan ske og hans tilgivelse kommer ind med renselse på alle område af dit liv hvor hver selvtægts område bliver overgivet til JESUS og underlagt Guds vilje.  Derefter kan Gud gå videre ud i din familie, ikke efter som du vil ha det men som han har tænkt i sin plan for oprettese. Dig først!

 

Dette er sagt og skrevet med tanke på den nød som står for døren. Du må være i Guds plan, med dit hjem, din ægtefælle, dine børn, børnebørn, oldebørn inden Guds vrede over den ugudelige verden bryder løs. I dag er nådens dag i morgen kan det være anderledes. Derfor tag imod dette budskab fra Herren og la det få sin konsekvens i dit liv.

 

Herren Jesu nåde være med dig at træffe de rigtige afgørelser og beslutninger i dag medens mulighederne er tilstede.