MARANATA!
                          från Viktoriasalen 1963

 

Här kan du höra SVTs inspelning av det omtalade TV-mötet i 5 delar.