Frälst!

 

Frälst är ett underbart ord med ett helt underbart innehåll. Frälst betyder räddad från något till något,ja faktisk ännu mer;  från någon till någon.  Man blir frälst från ett liv i synden till ett liv i gemenskapmed Gud. Från mörker till ljus, från satans makt till Gud.

Syndens fruktansvärda verklighet visar sig i människan med ett liv bortvänt från Gud, utan Gud och utan hopp i världen. Hun vandrar genom livet utan förbindelse med själva livskällan och blir ett offer för nedbrytande krafter. Syndens lön är döden!

 

Men i denna förlorade situation vi alla levde i, då vi alla har syndat och saknar Guds härlighet, sände Gud sin enfödde Son - Jesus Kristus till oss som en Frälsare. Han kom för att frälsa det som var förlorat!

 

Denna frälsning som kom till oss genom JESUS, är så fullständigt omfattande att Bibeln kallar det för att bli född på nytt. Det gamla är borta och något nytt har kommit. Det nya är livet i JESUS! Jag som var död i synder och överträdelser har fått liv i Gud! Denna personliga upplevelse med Gud,  kan inte beskrivas i ord men måste erfaras.

Hur fick jag fatt i denna underbara frälsning? Jo, genom att helt enkelt mottaga JESUS i mitt liv. Jag sökte han av hela mitt hjärta, men då visade det sig att det var han som sökte mig. Inga märkliga böner än mindre ritualer men ett öppnande för honom i tro gjorde att han kom in och förvandlade allt.

När jag åkallade Namnet JESUS, flyttade han in i mitt liv och jag kom in i Kristus. Det var en förlossning och frigörelse som gav mig liv, evigt liv i gemenskap med Honom. Så började vandringen i tro på denne JESUS, som är vägen, sanningen och livet. Jag förstod att ingen kommer till Fadern utan genom honom. Men nu hade  jag fått livsgemenskap med Gud genom JESUS, och ett säkert hopp för evigheten.

Det är denna frälsning vi önskar att du också  skall få uppleva. Vad ingen religion kan ge och ingen människa själv kan prestera får du som en fri gåva i JESUS KRISTUS:

Syndernas förlåtelse och ett evigt liv med honom!