Här kan du läsa, predikan och Högsta Domstolens
dom, gennom att trycka på rubrikerna nedanför:
 

 

Åke Greens predikan

Högsta Domstolens dom

Dommar:

Tingsrätten Kalmar: 1 månads fängelse
Göta Hovrätt Jönköping: Frikänd
Högsta Domstolen: Frikänd

 

 

Åke Green är en  kristen broder med hjärtat på rätt plats. Han fick nöd för den andliga situationen i Sverige och speciellt med tanke på hur den homoseksuella rörelsen sprider sitt budskap  i samhället. De har  lyckats få utrymme överallt i pressen och han tyckte inte att bibelns syn på homoseksualitet blev nämnt. I denna nöd för dessa människor sökte han Gud i ett halvt års tid och fick så den predikan du kan läsa genom att trycka på länken ovan. Han inbjöd tidningarna Ölandsbladet och Barometern samt lokal - TV att närvara när han i Borghoms Filadelfiakyrka bar fram detta budskap. Ingen av dem var dock intresserad!

Så inträffade det att han blev anmäld för hets mot folkgrupp och den predikan som ingen ville höra blev känd och läst över hela världen, helt in i USAs senat gick budskapet. Förhandlingarna från Högsta Domstolen blev direktsänt i timmar som jag så fick möjlighet att följa hemma i vår lägenhet i Köpenhamn.

Det gladde mitt hjärta att budskapet kom ut överallt och särskilt till målgruppen. Att låta en sådan saktmodig broder gå igenom hela tre rättsinstanser med anklagelse om hets är i sig själv en orimlighet. Vår broder bar det med ett opphöjt lugn och gav svar på varje fråga med en visdom och insikt som var från Herren.

Åklagarens frågor och påståenden blev vänt till det svar Gud har att ge till de homoseksuella - nämligen evangeliets förvandlande kraft till att bryta med det Guds Ord fördömmer. Orden bars upp av den värme och kärlek broder Åke har till dessa människor.

Under hela utsändningen kom JESUS-namnet gång efter gång upp på hela TV rutan. Det namn som inte bara kan lösa från homoseksuella synder men från alla. Detta ljus som kan skingra varje mörker och ge människan förblivande frid i sin inre värld.

Utsändelsen gjorde att jag på nytt kom i tanke om ett möte i Borgholms Filadelfia, när jag som barn för ca. 50 år sedan var där tillsammans med mina föräldrar och hörde gudsmannen Nils G. Andersson, som bar fram ett budskap om Jesu försoning. Medan han talade såg publiken en eldsskrift på väggen: "Se Guds som borttager världens synd" En del såg bara något ord, andra såg hela teksten, jag såg intet, men glömmer aldrig med vilket alvar man talades vid om vad man just hade sett. En sådan händelse sätter spår också i ett barns liv och visar vad som  är viktigt i livet och blir avgörande för framtiden.

Några år senare, i de allra första tonåren, var vi där ännu en gång till ett möte som skulle få stort inflytande på mitt liv. Denna gång talade Åke Bengtsson, också han en gudsmann. Efter mötet böjde vi alla våra knän i bön till Gud och jag som sökte att få mer av Jesus, låg där också och bad, när broder Åke Bengtsson kom ned till mig och såg med ens vad mitt problem låg. Jag var så generad i allt och speciellt när man skulle be, så jag låg där och försökte få fram några hörbara ord. Då sade han: "Ropa högre broder!" Naturligtvis hörde Gud mina " suckar" men nu gällde det att få hjälp med mitt problem och då gällde det om att följa gudsmannens befalning, så jag försökte och försökte igen, att tacka och prisa Jesus som mitt hjärta så gärna ville. Det gick bättre och bättre så till slut var väl vår broder nöjd.

Nu hör till saken att vi skulle övernatta i Borgholm hos Anna Håkansson, en kristen syster som tjänat Gud hela livet med att arbeta för missionen och ta sig ann de fattiga. Alltid hade hun säckar med kläder som fyllde upp halva lägenheten och så sydde hun om så det mest oanvändbara kom till nytta. Jag vaknade väldigt tidigt om morgonen och var så fylld av glädje och salighet att jag tyckte mig vara nära att spricka. Jag gick ut på Borgholms folktomma gator och prisade min Jesus som tagit sig ann mig och kunde lösa alla mina problem. Det var första gången Jesus fick ett sådant gensvar från mina läppar. Senare om sommaren var jag till ett ungdomsläger i Hampetorp där Gud döpte mig i den Hellige Ande. Sedan har jag aldrig haft några svårigheter med att ge uttryck för vad mitt hjärta känner inför Jesus. Det har kommit in en levande källa i mitt inre som bär mig igenom allt i livet.

Det är underbart med gudsmänniskor som får insikt i Guds rådslut och oberoende av om det är populärt eller inte bär fram sitt budskap och gör sin gärning ledda av Gud. Jag har nämnt tre här ovan förutom vår broder Åke Green som nu fått träda fram med sit budskap från Gud med möjligheden till omvändelse och frälsning. Hur viktigt är det inte att gripa anledningen och söka Gud i de dagar, timmar och ögonblick av nåd som ännu står till buds. Jesusnamnet är det enda namn som givits os människor till frälsning. Var och en som åkallar detta namn skall bli frälst, det gäller alla, ty hos Gud finns ingen personsanseelse - här är vi alla lika.  
                                                                                                                                Yngve