Terron som ramte os alleHer er der blomster og atter blomster ved Synagogen i København til at give heder til Dan som blev et af ofrene for terror attakken. Der findes også fuldt af blomster ved Krudttønden hvor Finn, det andre af ofrene fik sætte livet til for det had fyldte  angreb. Nogle, ganske få havde også lagt blomster ved pladsen hvor politi skøt terroristen til døds. Så kom der en 50-tal tætteklæde unge muslimer og slog i stykke og fjernede alle blomsterne ved gerningsmandens dødsplads. Det gjorde de for at det var ikke en  muslimsk seed at lægge blomster for afdøde. Nej, det finnes ikke nogle blomster i islamisternes paradis, kun mordere (i muslimsk sprogbrug - martyrer)! Frygtelige sted, hvor hadet har fået sit slutmål.