Påven besökte  Lund och Malmö!

Se Stig Andreassons informativa Video-sekvenser om skilnaden mellan evangelisk och katolsk tro!

 

Las Midnattsropet
nr. 5 - 2016 vad
Lewi Pethrus
T.B Baratt
Arne Imsen
med flera
har att säga
i frågan!
Link nedan: www.midnattsropet.se

 

Video med
Per-Arne Imsen
Link nedan:
www.youtube.com/watch?v=ZrAsU83-J9A&t=2439s

 

Sammanställning av Katolska Kyrkans villolära

 

 

 

 

 


Bilden har jag tagit i Rom när Marie och jag gick förbi Petersplatsen.
 

Reformationen

 Reformationen kom som en frisk uppgörelse med den katolska kyrkans obibliska läror och metoder. Här gjorde man upp med avlatshandel, skärselden, helgondyrkan, Mariadyrkan, påvens ställning, och annat, så långt man förstod. Skriften allena var fältropet! Och nu 500 år efter öppnar man upp portarna på vid gavel för att återinföra eller åtminstone godkänna dessa vedervärdigheter. Utan en tanke på vad det kostat reformatorerna och deras trossyskon av förföljelse, blod och tårar. Den katolska kyrkan har ju ändrat sig menar man väl, men tvärt emot har den kommit med ännu fler obibliska läror, nu sist påvens ofelbarhet.

Reformatorerna kan naturligtvis inte vända sig i sina gravar, men vi som lever kan ta ställning mot denna traditionens unkna villospår och gå ut till JESUS utanför lägret för att bära hans smälek. Tiden är kort och vi får inte förlora frälsningssanningarna i sakramentsreligionens villfarelse. Det finns fortfarande endast en väg till Gud och den går genom personlig tro och efterföljelse av JESUS. Ingen kyrka, inga sakrament, inget barndop eller nattvard kan ge frälsning - endast JESUS!

Låt ingen beröva dig himlen!